Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate

Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate

2.400.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1999
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ BẠC
  • HỌA TIẾT VENETIAN – HOA VĂN CỔ ĐIỂN Ý
  • DÒNG MẠ BẠC NÀY HIẾM HƠN HẲN DÒNG ĐỒNG NGUYÊN KHỐI VÀ MẠ CHROME
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

Hết hàng

Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate

Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 9
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 9
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 8
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 8
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 7
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 7
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 6
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 6
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 5
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 5
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 4
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 4
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 3
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 3
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 2
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 2
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 1
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate 1
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate
Zippo La Mã 1999 – Venetian – Silver Plate

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP