ZIPPO LA MÃ 2000 – CAR 47

ZIPPO LA MÃ 2000 – CAR 47

850.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2000
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 2000 – CAR 47

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2000
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT

ZIPPO LA MÃ 2000 - CAR 47

ZIPPO LA MÃ 2000 - CAR 47

ZIPPO LA MÃ 2000 - CAR 47

ZIPPO LA MÃ 2000 - CAR 47

ZIPPO LA MÃ 2000 - CAR 47

ZIPPO LA MÃ 2000 - CAR 47

ZIPPO LA MÃ 2000 - CAR 47

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP