Zippo Replica Brass 1941B Khắc Tướng MacArthur – Zippo 1941B.MACARTHUR

Zippo Replica Brass 1941B Khắc Tướng MacArthur – Zippo 1941B.MACARTHUR

840.000

Thống tướng Douglas MacArthur là một danh tướng của Hoa Kỳ và là Thống tướng Quân đội Philippines. Ông là Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ trong suốt thập niên 1930 và sau đó ông đóng vai trò quan trọng trên mặt trận Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai. MacArthur nhận được Huân chương Danh dự.

MUA NHANH

Zippo Replica Brass 1941B Khắc Tướng MacArthur – Zippo 1941B.MACARTHUR

 Zippo Replica Brass 1941B Khắc Tướng MacArthur - Zippo 1941B.MACARTHUR 10

Zippo Replica Brass 1941B Khắc Tướng MacArthur - Zippo 1941B.MACARTHUR 9

Zippo Replica Brass 1941B Khắc Tướng MacArthur - Zippo 1941B.MACARTHUR 8

Zippo Replica Brass 1941B Khắc Tướng MacArthur - Zippo 1941B.MACARTHUR 7

Zippo Replica Brass 1941B Khắc Tướng MacArthur - Zippo 1941B.MACARTHUR 6

Zippo Replica Brass 1941B Khắc Tướng MacArthur - Zippo 1941B.MACARTHUR 5

Zippo Replica Brass 1941B Khắc Tướng MacArthur - Zippo 1941B.MACARTHUR 4

Zippo Replica Brass 1941B Khắc Tướng MacArthur - Zippo 1941B.MACARTHUR 3

Zippo Replica Brass 1941B Khắc Tướng MacArthur - Zippo 1941B.MACARTHUR 2

Zippo Replica Brass 1941B Khắc Tướng MacArthur - Zippo 1941B.MACARTHUR 1

Zippo Replica Brass 1941B Khắc Tướng MacArthur - Zippo 1941B.MACARTHUR

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP