phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

Zippo Replica Brass 1941B Khắc Tướng MacArthur – Zippo 1941B.MACARTHUR

890.000

Thống tướng Douglas MacArthur là một danh tướng của Hoa Kỳ và là Thống tướng Quân đội Philippines. Ông là Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ trong suốt thập niên 1930 và sau đó ông đóng vai trò quan trọng trên mặt trận Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai. MacArthur nhận được Huân chương Danh dự.

MUA NHANH