Zippo Set 2006 – Zippo Viking Collection

Zippo Set 2006 – Zippo Viking Collection

16.000.000

  • Set Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
  • Có hộp gỗ sang trọng nguyên bản đi kèm
  • Sản xuất năm 2006
  • Hàng dành cho thị trường Châu Âu
  • Emblem chủ đề Viking
  • Giá trị sưu tầm cao

 

Hết hàng

Zippo Set 2006 – Zippo Viking Collection

Zippo Set 2006 - Zippo Viking Collection 1
Zippo Set 2006 – Zippo Viking Collection 1
Zippo Set 2006 - Zippo Viking Collection 2
Zippo Set 2006 – Zippo Viking Collection 2
Zippo Set 2006 - Zippo Viking Collection 3
Zippo Set 2006 – Zippo Viking Collection 3
Zippo Set 2006 - Zippo Viking Collection 4
Zippo Set 2006 – Zippo Viking Collection 4
Zippo Set 2006 - Zippo Viking Collection 5
Zippo Set 2006 – Zippo Viking Collection 5
Zippo Set 2006 - Zippo Viking Collection 6
Zippo Set 2006 – Zippo Viking Collection 6
Zippo Set 2006 - Zippo Viking Collection
Zippo Set 2006 – Zippo Viking Collection

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP