ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED

4.500.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – HỘP NHUNG
  • SẢN XUẤT NĂM 1970S
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG BỌC VÀNG 10K
  • TRƠN 2 MẶT – PHUG HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

Hết hàng

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – HỘP NHUNG
  • SẢN XUẤT NĂM 1970S
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG BỌC VÀNG 10K
  • TRƠN 2 MẶT – PHUG HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 1

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 2

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 3

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 4

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 5

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 6

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 7

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 8

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 9

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 10

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 11

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 12

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 13

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 14

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 15

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 16

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 17

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 18

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED 19

ZIPPO SLIM 1970S – 10K GOLD FILLED

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP