ZIPPO SLIM 1984 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K

ZIPPO SLIM 1984 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1984
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG 22K

 

ZIPPO SLIM 1984 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1984
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG 22K

 

TOP

Chat Zalo
Chat Facebook
0983.247.815