Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối

6.000.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Có ten , ố do bảo quản
– Không hộp
– Sản xuất năm 2003
– Ruột trùng
– Chất liệu đồng đỏ nguyên khối
– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối
Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 1

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 2

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 3

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 4

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 5

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 6

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 7

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 8

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 9

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 10

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 11

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 12

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 13

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 14

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 15

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 16

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 17

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 18

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 19

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 20

Zippo Solid Copper 2003 – Blend No.27 Marlboro – Đồng Đỏ Nguyên Khối 21

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP