Zippo Solid Copper 2003 – Marlboro Blend No.27

Zippo Solid Copper 2003 – Marlboro Blend No.27

7.500.000

– Đồng Đỏ Nguyên Khối
– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Không hộp
– Sản xuất năm 2003
– Ruột trùng
– Chất liệu đồng đỏ nguyên khối
– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo Solid Copper 2003 – Marlboro Blend No.27
Zippo Solid Copper 2003 - Marlboro Blend No.27

Zippo Solid Copper 2003 - Marlboro Blend No.27 1

Zippo Solid Copper 2003 - Marlboro Blend No.27 2

Zippo Solid Copper 2003 - Marlboro Blend No.27 3

Zippo Solid Copper 2003 - Marlboro Blend No.27 4

Zippo Solid Copper 2003 - Marlboro Blend No.27 5

Zippo Solid Copper 2003 - Marlboro Blend No.27 6

Zippo Solid Copper 2003 - Marlboro Blend No.27 7

Zippo Solid Copper 2003 - Marlboro Blend No.27 8

Zippo Solid Copper 2003 - Marlboro Blend No.27 9

Zippo Solid Copper 2003 - Marlboro Blend No.27 10

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP