ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT – EMPLOYEE

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT – EMPLOYEE

399.000.000

Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp

– Hộp da Italia chuẩn theo Zippo Sản xuất giai đoạn 1960s

– Chất liệu vỏ vàng 14k nguyên khối

– Zippo Employee vàng 14kt Được trình bày vào Tháng 12 năm 1968 bởi George G. Blaisdell – Cho W.H. AUTENRIETH khi nghỉ hưu – Ông là một nhân viên bán hàng hàng đầu cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1968

– Giá Trị Sưu Tầm và làm quà tặng cực cao

MUA NHANH

VIDEO ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT – EMPLOYEE

HÌNH ẢNH CHI TIẾT SẢN PHẨM ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT – EMPLOYEE

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 4

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 5

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 6

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 13

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 14

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 15

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 16

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 17

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 18

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 19

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 20

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 21

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 1

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 22

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 23

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 14

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 25

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 7

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 11

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 10

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 12

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 26

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 27

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 28

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 29

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 30

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 31

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 32

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 33

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 9

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 2

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 3

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 8

5/5 (1 Review)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP