ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – US ARMY – GOLD PLATE

ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – US ARMY – GOLD PLATE

3.500.000

  • ZIPPO ĐỂ BÀN TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – LỚP MẠ VÀNG MÒN KHÁ NHIỀU
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1954 – 1979
  • MẠ VÀNG
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI

Lục quân Hoa Kỳ là một quân chủng của Quân đội Hoa Kỳ có trách nhiệm với các chiến dịch quân sự trên bộ. Đây là quân chủng xưa nhất và lớn nhất về quân sự của Hoa Kỳ, và là một trong 7 lực lượng đồng phục của Hoa Kỳ (uniformed services). Lục quân hiện đại có nguồn gốc từ Lục quân Lục địa được thành lập vào ngày 14 tháng 6 năm 1775,[1] trước khi Hoa Kỳ được khai sinh để đáp ứng nhu cầu cho Chiến tranh Cách mạng Mỹ. Quốc hội Liên hiệp (Congress of the Confederation) thành lập Lục quân Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 6 năm 1784 sau khi kết thúc chiến tranh để thay thế Lục quân Lục địa bị giải tán. Lục quân tự xem mình là hậu duệ của Lục quân Lục địa và vì thế coi ngày thành lập của mình chính là ngày thành lập của lực lượng Lục quân Lục địa.[1]

Nhiệm vụ chính của Lục quân Hoa Kỳ là “cung ứng các lực lượng và khả năng cần thiết… để hỗ trợ chiến lược phòng vệ và an ninh quốc gia.”[2] Lục quân Hoa Kỳ được điều hành và chỉ huy bởi Bộ Lục quân Hoa Kỳ, đây là một trong ba bộ quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Người lãnh đạo dân sự là Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ. Sĩ quan quân sự cao cấp nhất trong bộ là Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ trừ khi Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ hay Tổng tham mưu phó Liên quân Hoa Kỳ là sĩ quan lục quân. Lục quân hiện dịch hiện có 475.000 quân, Lục quân Vệ binh Quốc gia có 342.000 quân và Lục quân Trừ bị Hoa Kỳ có 198.000 quân. Tính chung tất cả thì tổng lực lượng lên đến 1.015.000 quân (năm tài khóa 2016).

Hết hàng

ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – US ARMY – GOLD PLATE

  • ZIPPO ĐỂ BÀN TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – LỚP MẠ VÀNG MÒN KHÁ NHIỀU
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1954 – 1979
  • MẠ VÀNG
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 1

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 2

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 3

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 4

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 5

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 6

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 7

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 8

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 9

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 10

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 11

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 12

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 13

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 14

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 15

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 16

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 17

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 18

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 19

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 20

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 21

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE 22

ZIPPO TABLE #4 - 1954 - 1979 - US ARMY - GOLD PLATE

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP