Zippo Table Barcroft #1 – One Step #10 Deluxe From 1939 – 1940

Zippo Table Barcroft #1 – One Step #10 Deluxe From 1939 – 1940

45.000.000

  • Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng
  • Còn rất mới và đẹp
  • Ứng với 4 giai đoạn sản xuất , Zippo Barcroft có 4 thế hệ khác nhau được gọi nôm na theo cách đánh số thứ tự : 1ST , 2ND , 3RD , 4TH
  • Trong đó Zippo Table 1st thuộc loại : Quý – Hiếm – Giá trị sưu tầm cực cao

Hết hàng

Zippo Table Barcroft #1 - One Step #10 Deluxe From 1939 - 1940 1 Zippo Table Barcroft #1 - One Step #10 Deluxe From 1939 - 1940 2 Zippo Table Barcroft #1 - One Step #10 Deluxe From 1939 - 1940 3 Zippo Table Barcroft #1 - One Step #10 Deluxe From 1939 - 1940 4 Zippo Table Barcroft #1 - One Step #10 Deluxe From 1939 - 1940 5 Zippo Table Barcroft #1 - One Step #10 Deluxe From 1939 - 1940 6 Zippo Table Barcroft #1 - One Step #10 Deluxe From 1939 - 1940 7 Zippo Table Barcroft #1 - One Step #10 Deluxe From 1939 - 1940

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP