Zippo Tái bản replica 1932 – titanium coating năm 88-93

Zippo Tái bản replica 1932 – titanium coating năm 88-93

3.800.000

Tái bản replica 1932 – titanium coating năm 88-93

Tạm dịch chữ trên chiếc zippo này
“Tôi vui mừng khi chúng tôi giới thiệu bản sao của chiếc replica 1932. chiếc bật lửa này là một bản sao của bản gốc. nó được thiết kế và sản xuất bởi người sáng lập của chúng tôi.Mr George Blasisell năm 1932
Trong 56 năm qua, có những thay đổi đã được thực hiện để cải thiện khả năng làm việc của zippo bản gốc, những thay đổi này đã được kết hợp với chiếc zippo gốc và ra đời zippo này.
Chiếc bật lửa này, với bao bì đặc biệt và lịch sử ngắn gọn của nó, sẽ không nghi ngờ khi nó sẽ được tìm kiếm nhiều nhất để trở thành một phần trong bộ sưu tập
Call or inbox: 0983247815

Hết hàng

Zippo Tái bản replica 1932 – titanium coating năm 88-93

Tạm dịch chữ trên chiếc zippo này
“Tôi vui mừng khi chúng tôi giới thiệu bản sao của chiếc replica 1932. chiếc bật lửa này là một bản sao của bản gốc. nó được thiết kế và sản xuất bởi người sáng lập của chúng tôi.Mr George Blasisell năm 1932
Trong 56 năm qua, có những thay đổi đã được thực hiện để cải thiện khả năng làm việc của zippo bản gốc, những thay đổi này đã được kết hợp với chiếc zippo gốc và ra đời zippo này.
Chiếc bật lửa này, với bao bì đặc biệt và lịch sử ngắn gọn của nó, sẽ không nghi ngờ khi nó sẽ được tìm kiếm nhiều nhất để trở thành một phần trong bộ sưu tập
Call or inbox: 0983247815

Zippo Tái bản replica 1932 – titanium coating năm 88-93 1

Zippo Tái bản replica 1932 – titanium coating năm 88-93 2

Zippo Tái bản replica 1932 – titanium coating năm 88-93 3

Zippo Tái bản replica 1932 – titanium coating năm 88-93 4

Zippo Tái bản replica 1932 – titanium coating năm 88-93 5

Zippo Tái bản replica 1932 – titanium coating năm 88-93 9

Zippo Tái bản replica 1932 – titanium coating năm 88-93 11

Zippo Tái bản replica 1932 – titanium coating năm 88-93 11

Zippo Tái bản replica 1932 – titanium coating năm 88-93 12

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP