Zippo W.R Case & Sons Cutlery – D-Day Normandy 50 Years 1944-1994

Zippo W.R Case & Sons Cutlery – D-Day Normandy 50 Years 1944-1994

2.000.000

– Gift Set gồm một kẹp tiền và một dao Case
– Chủ đề kỉ niệm 50 năm trận chiến Normandy
– Thích hợp ghép với Bộ Sưu Tập D-Day
– Mới chưa sử dụng

MUA NHANH

Zippo W.R Case & Sons Cutlery – D-Day Normandy 50 Years 1944-1994
Zippo W.R Case & Sons Cutlery - D-Day Normandy 50 Years 1944-1994

Zippo W.R Case & Sons Cutlery - D-Day Normandy 50 Years 1944-1994 1

Zippo W.R Case & Sons Cutlery - D-Day Normandy 50 Years 1944-1994 2

Zippo W.R Case & Sons Cutlery - D-Day Normandy 50 Years 1944-1994 3

Zippo W.R Case & Sons Cutlery - D-Day Normandy 50 Years 1944-1994 4

Zippo W.R Case & Sons Cutlery - D-Day Normandy 50 Years 1944-1994 5

Zippo W.R Case & Sons Cutlery - D-Day Normandy 50 Years 1944-1994 6

Zippo W.R Case & Sons Cutlery - D-Day Normandy 50 Years 1944-1994 7

Zippo W.R Case & Sons Cutlery - D-Day Normandy 50 Years 1944-1994 8

Zippo W.R Case & Sons Cutlery - D-Day Normandy 50 Years 1944-1994 9

Zippo W.R Case & Sons Cutlery - D-Day Normandy 50 Years 1944-1994 10

Zippo W.R Case & Sons Cutlery - D-Day Normandy 50 Years 1944-1994 11

Zippo W.R Case & Sons Cutlery - D-Day Normandy 50 Years 1944-1994 12

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP