Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn

25.500.000

– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng
– Mọi chức năng sử dụng hoàn hảo
– Có trầy xước và mòn chrome nhiều
– Không hộp
– Sản xuất năm 1936
– Sử dụng ruột Pitton
– Ruột còn khá đẹp , tuy nhiên phần búa cam có hơi mòn
– Bánh xe ngang
– Chất liệu – Cả ruột và vỏ đều là đồng mạ chrome
– Trơn 2 mặt
– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn
Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 1

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 2

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 3

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 18

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 17

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 16

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 15

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 14

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 13

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 12

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 11

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 10

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 19

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 27

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 26

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 25

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 24

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 23

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 22

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 21

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 20

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 9

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 8

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 7

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 6

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 5

Zippo Xưa 1936 – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ – Trơn 4

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP