Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ

52.000.000

– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng
– Mọi chức năng sử dụng hoàn hảo
– Có trầy xước , không cấn móp
– Không hộp
– Sản xuất năm 1936
– Ruột Pitton 14 lỗ còn rất đẹp
– Bánh xe ngang
– Chất liệu – Cả ruột và vỏ đều là đồng mạ chrome
– Khắc phủ sơn WHH
– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ
Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 1

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 2

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 3

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 4

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 5

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 6

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 7

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 8

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 9

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 10

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 11

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 12

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 13

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 14

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 15

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 16

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 17

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 18

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 19

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 20

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 21

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 22

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 23

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 24

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 25

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 26

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 27

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 28

Zippo Xưa 1936 – WHH – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 29

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP