ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

30.000.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN RẤT ĐẸP
 • SẢN XUẤT NĂM 1937
 • RUỘT SỬ DỤNG LƯỠI GÀ
 • CHẤT LIỆU – CẢ RUỘT VÀ VỎ ĐỀU LÀ ĐỒNG NGUYÊN KHỐI MẠ CHROME
 • TRƠN 2 MẶT
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM THEO NĂM THÁNG

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN RẤT ĐẸP
 • SẢN XUẤT NĂM 1937
 • RUỘT SỬ DỤNG LƯỠI GÀ
 • CHẤT LIỆU – CẢ RUỘT VÀ VỎ ĐỀU LÀ ĐỒNG NGUYÊN KHỐI MẠ CHROME
 • TRƠN 2 MẶT
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM THEO NĂM THÁNG

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

ZIPPO XƯA 1937 – FORM VUÔNG – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP