Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle

20.000.000

– Zippo trong tình trạng hầu như chưa sử dụng
– Nguyên hộp . Riêng hộp này rất hay bị tình trạng rách tai
– Lớp sơn có phần cũ kĩ và bong tróc một ít ở phần mộc đáy
– Lưỡi gà hơi yếu
– Sản xuất giai đoạn 1943 – 1945
– Bản lề 3 chấu
– Chất liệu Vỏ sắt – Ruột sắt
– Phủ sơn Crackle
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng cao

MUA NHANH

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle
Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 1Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 49

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 48

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 47

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 46

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 45

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 44

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 43

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 42

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 41

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 40

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 39

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 38

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 37

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 36

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 35

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 34

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 33

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 32

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 31

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 30

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 29

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 28

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 27

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 26

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 25

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 24

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 23

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 22

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 31

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 20

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 19

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 18

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 17

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 16

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 15

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 14

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 13

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 12

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 11

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 10

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 9

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 8

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 7

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 6

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 5

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 4

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 3

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 2

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 64

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 63

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 62

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 61

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 60

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 59

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 58

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 57

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 56

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 55

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 54

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 53

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 52

Zippo Xưa 1943 – 1945 – World War II – Black Crackle 51

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP