Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned – 3 Chấu

Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned – 3 Chấu

7.500.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
  • CÓ XƯỚC TƠ ÍT DO BẢO QUẢN
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1947 – 1949
  • BẢN LỀ 3 CHẤU MẬP Ụ – RUỘT NIKEL
  • HỌA TIẾT ENGINE TURNED – CÒN GỌI LÀ ” SỌC DƯA “
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

Hết hàng

Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned – 3 Chấu

Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned - 3 Chấu
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned – 3 Chấu
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned - 3 Chấu 4
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned – 3 Chấu 4
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned - 3 Chấu 3
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned – 3 Chấu 3
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned - 3 Chấu 2
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned – 3 Chấu 2
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned - 3 Chấu 1
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned – 3 Chấu 1
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned - 3 Chấu 5
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned – 3 Chấu 5
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned - 3 Chấu 6
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned – 3 Chấu 6
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned - 3 Chấu 7
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned – 3 Chấu 7
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned - 3 Chấu 8
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned – 3 Chấu 8
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned - 3 Chấu 9
Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned – 3 Chấu 9

Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned - 3 Chấu 10

Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned - 3 Chấu 11

Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned - 3 Chấu 12

Zippo Xưa 1947 – 1949 – Engine Turned - 3 Chấu 13

 

 

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP