Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu

20.000.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Có trầy xước nhẹ mặt trươc do vận chuyển và bảo quản
– Nguyên hộp – Hộp có hơi cũ và phôi pha
– Sản xuất giai đoạn 1947 – 1949
– Bản lề 3 chấu mập – Vỏ Đồng – Ruột Nikel
– Mộc đáy 3 hàng chữ – Pat 2032695
– Trơn 2 mặt phù hợp cho người thích đơn giản hoặc khắc làm kỉ niệm
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu
Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 2

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 1

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 3

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 5

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 4

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 6

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 7

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 9

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 9

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 10

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 11

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 12

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 13

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 14

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 15

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 16

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 17

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 18

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 19

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 20

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 22

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 21

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 23

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 24

Zippo Xưa 1947-1949 – Plain – Trơn 2 Mặt Plain – Bản Lề 3 chấu 25

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP