ZIPPO XƯA 1947-1949 – TRƠN 2 MẶT – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL

ZIPPO XƯA 1947-1949 – TRƠN 2 MẶT – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL

9.000.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1947-1949
 • 3 CHẤU MẬP , VỎ ĐỒNG , RUỘT NIKEL
 • MỘC ĐÁY 3 HÀNG CHỮ – PAT 2032695
 • TRƠN 2 MẶT
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1947-1949 – TRƠN 2 MẶT – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1947-1949
 • 3 CHẤU MẬP , VỎ ĐỒNG , RUỘT NIKEL
 • MỘC ĐÁY 3 HÀNG CHỮ – PAT 2032695
 • TRƠN 2 MẶT
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO XƯA 1947-1949 – TRƠN 2 MẶT – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL

ZIPPO XƯA 1947-1949 – TRƠN 2 MẶT – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL

ZIPPO XƯA 1947-1949 – TRƠN 2 MẶT – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL

ZIPPO XƯA 1947-1949 – TRƠN 2 MẶT – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL

ZIPPO XƯA 1947-1949 – TRƠN 2 MẶT – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL

ZIPPO XƯA 1947-1949 – TRƠN 2 MẶT – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL

ZIPPO XƯA 1947-1949 – TRƠN 2 MẶT – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL

ZIPPO XƯA 1947-1949 – TRƠN 2 MẶT – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP