ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – SLOOP – TOWN & COUNTRY

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – SLOOP – TOWN & COUNTRY

9.200.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1951 – 1952
  • CHẤT LIỆU VỎ THÉP RUỘT THÉP
  • BẢN NÀY GẦN GIỐNG DÒNG TOWN & COUNTRY VỀ CÔNG NGHỆ
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – SLOOP – TOWN & COUNTRY

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1951 – 1952
  • CHẤT LIỆU VỎ THÉP RUỘT THÉP
  • BẢN NÀY GẦN GIỐNG DÒNG TOWN & COUNTRY VỀ CÔNG NGHỆ
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – SLOOP – TOWN & COUNTRY 1

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – SLOOP – TOWN & COUNTRY 2

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – SLOOP – TOWN & COUNTRY 3

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – SLOOP – TOWN & COUNTRY 4

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – SLOOP – TOWN & COUNTRY 5

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – SLOOP – TOWN & COUNTRY 6

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – SLOOP – TOWN & COUNTRY 7

ZIPPO XƯA 1951 – 1952 – SLOOP – TOWN & COUNTRY

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP