ZIPPO XƯA 1952 – 1954 – AIREX SPINNING TACKLE

ZIPPO XƯA 1952 – 1954 – AIREX SPINNING TACKLE

2.850.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1952 – 1954
 • MỘC ĐÁY FULL STAMP
 • CHẤT LIỆU VỎ ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ CÂU CÁ

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1952 – 1954 – AIREX SPINNING TACKLE

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1952 – 1954
 • MỘC ĐÁY FULL STAMP
 • CHẤT LIỆU VỎ ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ CÂU CÁ

ZIPPO XƯA 1952 - 1954 - AIREX SPINNING TACKLE 10

ZIPPO XƯA 1952 - 1954 - AIREX SPINNING TACKLE 9

ZIPPO XƯA 1952 - 1954 - AIREX SPINNING TACKLE 8

ZIPPO XƯA 1952 - 1954 - AIREX SPINNING TACKLE 7

ZIPPO XƯA 1952 - 1954 - AIREX SPINNING TACKLE 6

ZIPPO XƯA 1952 - 1954 - AIREX SPINNING TACKLE 5

ZIPPO XƯA 1952 - 1954 - AIREX SPINNING TACKLE 4

ZIPPO XƯA 1952 - 1954 - AIREX SPINNING TACKLE 3

ZIPPO XƯA 1952 - 1954 - AIREX SPINNING TACKLE 2

ZIPPO XƯA 1952 - 1954 - AIREX SPINNING TACKLE 1

ZIPPO XƯA 1952 - 1954 - AIREX SPINNING TACKLE

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP