ZIPPO XƯA 1954 – 1955 – AIREX SPINNING TACKLE

ZIPPO XƯA 1954 – 1955 – AIREX SPINNING TACKLE

3.800.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1954-1955
  • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1954 – 1955 – AIREX SPINNING TACKLE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1954-1955
  • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - AIREX SPINNING TACKLE

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - AIREX SPINNING TACKLE

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - AIREX SPINNING TACKLE

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - AIREX SPINNING TACKLE

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - AIREX SPINNING TACKLE

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - AIREX SPINNING TACKLE

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - AIREX SPINNING TACKLE

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 - AIREX SPINNING TACKLE

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP