ZIPPO XƯA 1954 – 1955 – TOWN & COUNTRY – SETTER – PROTOTYPE

ZIPPO XƯA 1954 – 1955 – TOWN & COUNTRY – SETTER – PROTOTYPE

16.500.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1954 – 1955
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT PHAY SIÊU SÂU
 • THUỘC BẢN PHÔI TRƯỚC KHI HOÀN CHỈNH CỦA BẢN TOWN & COUNTRY – SETTER
 • HIẾM VÀ GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1954 – 1955 – TOWN & COUNTRY – SETTER – PROTOTYPE

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1954 – 1955
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT PHAY SIÊU SÂU
 • THUỘC BẢN PHÔI TRƯỚC KHI HOÀN CHỈNH CỦA BẢN TOWN & COUNTRY – SETTER
 • HIẾM VÀ GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 – TOWN & COUNTRY – SETTER - PROTOTYPE

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 – TOWN & COUNTRY – SETTER - PROTOTYPE

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 – TOWN & COUNTRY – SETTER - PROTOTYPE

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 – TOWN & COUNTRY – SETTER - PROTOTYPE

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 – TOWN & COUNTRY – SETTER - PROTOTYPE

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 – TOWN & COUNTRY – SETTER - PROTOTYPE

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 – TOWN & COUNTRY – SETTER - PROTOTYPE

ZIPPO XƯA 1954 - 1955 – TOWN & COUNTRY – SETTER - PROTOTYPE

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP