ZIPPO XƯA 1955 – 1956 – COMMANDER CARRIER DIVISION ONE

ZIPPO XƯA 1955 – 1956 – COMMANDER CARRIER DIVISION ONE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT 1955 – 1956 ( MỘC ĐÁY LỖI )
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI

 

ZIPPO XƯA 1955 – 1956 – COMMANDER CARRIER DIVISION ONE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT 1955 – 1956 ( MỘC ĐÁY LỖI )
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI

ZIPPO XƯA 1955 – 1956 – COMMANDER CARRIER DIVISION ONE 7

ZIPPO XƯA 1955 – 1956 – COMMANDER CARRIER DIVISION ONE 6

ZIPPO XƯA 1955 – 1956 – COMMANDER CARRIER DIVISION ONE 5

ZIPPO XƯA 1955 – 1956 – COMMANDER CARRIER DIVISION ONE 4

ZIPPO XƯA 1955 – 1956 – COMMANDER CARRIER DIVISION ONE 3

ZIPPO XƯA 1955 – 1956 – COMMANDER CARRIER DIVISION ONE 2

ZIPPO XƯA 1955 – 1956 – COMMANDER CARRIER DIVISION ONE 1

ZIPPO XƯA 1955 – 1956 – COMMANDER CARRIER DIVISION ONE

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP