ZIPPO XƯA 1955 – SCHLITG

ZIPPO XƯA 1955 – SCHLITG

2.500.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 • SỬ DỤNG RẤT ÍT NÊN CÒN RẤT MỚI
 • SẢN XUẤT NĂM 1955
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • EMBLEM KHẢM MEN

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1955 – SCHLITG

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 • SỬ DỤNG RẤT ÍT NÊN CÒN RẤT MỚI
 • SẢN XUẤT NĂM 1955
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • EMBLEM KHẢM MEN

ZIPPO XƯA 1955 - SCHLITG

ZIPPO XƯA 1955 - SCHLITG

ZIPPO XƯA 1955 - SCHLITG

ZIPPO XƯA 1955 - SCHLITG

ZIPPO XƯA 1955 - SCHLITG

ZIPPO XƯA 1955 - SCHLITG

ZIPPO XƯA 1955 - SCHLITG

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP