Zippo Xưa 1955 – USS Blackwood DE-219

Zippo Xưa 1955 – USS Blackwood DE-219

9.000.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Bị dăm kim mấy vết nhẹ trên cạnh đỉnh nắp mặt trước
– Nguyên hộp , đầy đủ giấy tờ
– Sản xuất năm 1955
– Ruột trùng giai đoạn
– Họa tiết ăn mòn phủ sơn
– Chủ đề Tàu khu trục hộ tống lớp Buckley
– Giá trị sưu tầm cao

USS J. Douglas Blackwood (DE-219) , là một tàu khu trục hộ tống lớp Buckley đã phục vụ cùng Hải quân Hoa Kỳ từ năm 1943 đến năm 1946 và từ năm 1951 đến năm 1961. Nó bị đánh chìm như một mục tiêu vào năm 1970

MUA NHANH

Zippo Xưa 1955 – USS Blackwood DE-219
Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 1

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 2

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 3

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 4

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 5

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 7

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 6

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 8

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 10

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 9

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 11

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 12

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 14

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 13

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 15

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 16

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 17

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 18

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 19

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 20

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 22

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 21

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 23

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 24

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 25

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 26

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 27

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-2192 28

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 29

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 30

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 31

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 32

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 33

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 34

Zippo Xưa 1956 – USS Blackwood DE-219 35

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP