ZIPPO XƯA 1955 – WESTINGHOUSE ELECTRIC

ZIPPO XƯA 1955 – WESTINGHOUSE ELECTRIC

ZIPPO XƯA 1955 – WESTINGHOUSE ELECTRIC

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1955
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC

Tập đoàn điện Westinghouse là một công ty sản xuất của Mỹ. Nó được thành lập vào ngày 8 tháng 1 năm 1886, với tư cách là Công ty Điện lực Westinghouse và sau này được đổi tên thành Công ty Điện lực Westinghouse bởi nhà sáng lập George Westinghouse (1846–1914).George Westinghouse trước đó đã thành lập Công ty phanh khí Westinghouse . Tập đoàn đã mua lại công ty phát thanh CBS vào năm 1995 và trở thành tập đoàn CBS ban đầu vào năm 1997.

ZIPPO XƯA 1955 – WESTINGHOUSE ELECTRIC

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1955
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC

ZIPPO XƯA 1955 – WESTINGHOUSE ELECTRIC 1

ZIPPO XƯA 1955 – WESTINGHOUSE ELECTRIC 2

ZIPPO XƯA 1955 – WESTINGHOUSE ELECTRIC 3

ZIPPO XƯA 1955 – WESTINGHOUSE ELECTRIC 4

ZIPPO XƯA 1955 – WESTINGHOUSE ELECTRIC 5

ZIPPO XƯA 1955 – WESTINGHOUSE ELECTRIC 6

ZIPPO XƯA 1955 – WESTINGHOUSE ELECTRIC 7

ZIPPO XƯA 1955 – WESTINGHOUSE ELECTRIC 8

ZIPPO XƯA 1955 – WESTINGHOUSE ELECTRIC

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP