Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain

7.500.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Kèm hộp Repair
– Sản xuất năm 1958
– Ruột cây Zippo này khá đặc biệt : Ruột giai đoạn 1953-1955 nhưng tán búa cam và lưỡi gà thuộc giai đoạn từ sau 1959
– Trơn 2 mặt thích hợp cho người thích đơn giản hoặc khắc , design làm kỉ niệm
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain
Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 4

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 3

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 2

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 1

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 5

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 6

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 7

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 8

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 9

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 10

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 11

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 12

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 13

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 14

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 15

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 16

Zippo Xưa 1958 – Brushed Chrome – Trơn 2 Mặt – Plain 17

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP