ZIPPO XƯA 1960 – ARDC MISSILE

ZIPPO XƯA 1960 – ARDC MISSILE

3.000.000

ZIPPO XƯA 1960 – ARDC MISSILE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – BONG SƠN NHẸ TRONG HỌA TIẾT
  • SẢN XUẤT NĂM 1960
  • CHỦ ĐỀ QUÂN SỰ

Trung tâm Phát triển tên lửa Không quân và những người tiền nhiệm của nó là các đơn vị Chiến tranh Lạnh tiến hành và hỗ trợ nhiều cuộc thử tên lửa sử dụng cơ sở tại Căn cứ không quân Holloman , nơi trung tâm là đơn vị chủ nhà (“Holloman” và “Trung tâm Phát triển” đôi khi được sử dụng để xác định lắp đặt quân sự ở lưu vực Tularosa .)

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1960 – ARDC MISSILE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – BONG SƠN NHẸ TRONG HỌA TIẾT
  • SẢN XUẤT NĂM 1960
  • CHỦ ĐỀ QUÂN SỰ

Trung tâm Phát triển tên lửa Không quân và những người tiền nhiệm của nó là các đơn vị Chiến tranh Lạnh tiến hành và hỗ trợ nhiều cuộc thử tên lửa sử dụng cơ sở tại Căn cứ không quân Holloman , nơi trung tâm là đơn vị chủ nhà (“Holloman” và “Trung tâm Phát triển” đôi khi được sử dụng để xác định lắp đặt quân sự ở lưu vực Tularosa .)

 

zippo xưa 1960 ardc missile 1

zippo xưa 1960 ardc missile 2

zippo xưa 1960 ardc missile 3

zippo xưa 1960 ardc missile 4

zippo xưa 1960 ardc missile 5

zippo xưa 1960 ardc missile 6

zippo xưa 1960 ardc missile 7

zippo xưa 1960 ardc missile 8

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP