Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled

Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled

32.000.000

Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled

  • Zippo trong tình trạng gần như mới
  • Nguyên hộp
  • Sản xuất giai đoạn 1960s
  • Chất liệu lõi đồng bọc vàng 10k
  • Chủ đề Logo và chữ ký Tổng Thống
  • Giá trị sưu tầm cao

Lyndon Baines Johnson (phát âm tiếng Anh: /ˈlɪndən ˈbnz ˈɒnsən/; 27 tháng 8 năm 1908 – 22 tháng 1 năm 1973), là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 36, tại vị trong giai đoạn 1963–1969. Trước đó, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng thống Hoa Kỳ thứ 37 trong giai đoạn 1961–1963. Ông là một trong bốn người duy nhất đắc cử bốn chức vụ liên bang: hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ, phó tổng thống, và tổng thống.[1]

Lyndon B. Johnson là một Đảng viên Đảng Dân chủ đến từ Texas, ông đảm nhiệm chức vụ Hạ nghị sĩ từ năm 1937 đến năm 1949, đảm nhiệm chức vụ Thượng nghị sĩ từ năm 1949 đến năm 1961, trong đó có sáu năm làm lãnh tụ phe đa số trong Thượng nghị viện, hai năm làm lãnh tụ phe thiểu số trong Thượng nghị viện và hai năm làm phó lãnh tụ phe đa số trong Thượng nghị viện. Sau khi thất bại trong chiến dịch giành quyền được Đảng Dân chủ đề cử tranh cử Tổng thống năm 1960, Lyndon B. Johnson được John F. Kennedy yêu cầu làm người đồng tranh cử trong bầu cử tổng thống 1960. Sau khi Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963, Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson kế vị chức vụ tổng thống. Ông hoàn thành nhiệm kỳ của John F. Kennedy, và đại thắng trước Barry Goldwater trong bầu cử tổng thống năm 1964.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson

 

Hết hàng

Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled

Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 18 Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 17 Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 16 Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 15 Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 14 Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 13 Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 12

Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 11
Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled 11
Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 10
Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled 10
Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled
Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled
Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 8
Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled 8
Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 7
Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled 7
Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 6
Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled 6
Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 5
Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled 5
Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 4
Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled 4
Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 3
Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled 3
Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 2
Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled 2
Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 1
Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled 1
Zippo Xưa 1960s - Lyndon B. JohnSon - 10k Gold Filled 9
Zippo Xưa 1960s – Lyndon B. JohnSon – 10k Gold Filled 9
0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP