ZIPPO XƯA 1967 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT

ZIPPO XƯA 1967 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT

2.500.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1967
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1967 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1967
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

ZIPPO XƯA 1967 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 1

ZIPPO XƯA 1967 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 2

ZIPPO XƯA 1967 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 3

ZIPPO XƯA 1967 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 4

ZIPPO XƯA 1967 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 5

ZIPPO XƯA 1967 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 6

ZIPPO XƯA 1967 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 7

ZIPPO XƯA 1967 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT 8

ZIPPO XƯA 1967 – BRUSHED CHROME – PLAIN – TRƠN 2 MẶT

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP