phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO XƯA 1968 – W.A. BOYLE PRESIDENT

ZIPPO XƯA 1968 – W.A. BOYLE PRESIDENT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1968
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • CHỦ ĐỀ CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÔNG NHÂN MỎ HOA KỲ
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

William Anthony “Tough Tony” Boyle (1 tháng 12 năm 1904 – ngày 31 tháng 5 năm 1985) là chủ tịch Liên hiệp công nhân Mỏ Hoa Kỳ từ 1963 đến 1972.

Boyle gia nhập United Mine Workers of America (UMWA) ngay sau khi đi làm việc trong các mỏ. Ông được bổ nhiệm làm chủ tịch của Quận 27 (bao gồm Montana) và phục vụ trong khả năng đó cho đến năm 1948. Trong Thế chiến II , Boyle phục vụ trong một số ban sản xuất thời chiến của chính phủ, và Ủy ban Bồi thường Thất nghiệp bang Montana.

Năm 1948, Chủ tịch UMWA John L. Lewis đã gọi ông là trợ lý cho chủ tịch của công nhân mỏ. Ông làm việc cho đến năm 1960, làm giám đốc điều hành chính của hiệp hội Lewis. Lewis đồng thời bổ nhiệm ông làm giám đốc UMWA Quận 50 và giám đốc khu vực của Đại hội các Tổ chức Công nghiệp (CIO) cho bốn tiểu bang phương Tây.