ZIPPO XƯA 1969 – TOWN & COUNTRY – MOON LANDING

ZIPPO XƯA 1969 – TOWN & COUNTRY – MOON LANDING

ZIPPO XƯA 1969 – TOWN & COUNTRY – MOON LANDING

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT 1969
  • “THAT’S ONE SMALL STEP FOR A MAN & ONE GIANT LEAP FOR MANDKIND”ZIPPO XƯA 1969 – TOWN & COUNTRY – MOON LANDING 1 ZIPPO XƯA 1969 – TOWN & COUNTRY – MOON LANDING 2 ZIPPO XƯA 1969 – TOWN & COUNTRY – MOON LANDING 3 ZIPPO XƯA 1969 – TOWN & COUNTRY – MOON LANDING 4 ZIPPO XƯA 1969 – TOWN & COUNTRY – MOON LANDING 5

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP