ZIPPO XƯA 1972 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN

ZIPPO XƯA 1972 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN

2.200.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1972
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1972 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1972
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

ZIPPO XƯA 1972 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN 11

ZIPPO XƯA 1972 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN 10

ZIPPO XƯA 1972 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN 9

ZIPPO XƯA 1972 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN 8

ZIPPO XƯA 1972 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN 7

ZIPPO XƯA 1972 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN 6

ZIPPO XƯA 1972 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN 5

ZIPPO XƯA 1972 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN 4

ZIPPO XƯA 1972 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN 3

ZIPPO XƯA 1972 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN 2

ZIPPO XƯA 1972 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN 1

ZIPPO XƯA 1972 – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME – PLAIN

TOP

Chat Zalo
Chat Facebook
0983.247.815