ZIPPO XƯA 1975 – 1776 BICENTENNIAL

ZIPPO XƯA 1975 – 1776 BICENTENNIAL

ZIPPO XƯA 1975 – 1776 BICENTENNIAL LIGHTER

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT 1975
  • KỈ NIỆM 200 NĂM HOA KỲ

Bicentennial của Hoa Kỳ là một loạt các lễ kỷ niệm và lễ kỷ niệm trong những năm giữa thập kỷ 1970 đã vinh danh những sự kiện lịch sử dẫn tới việc Hoa Kỳ trở thành nước cộng hòa độc lập. Đó là một sự kiện trọng tâm trong ký ức về Cách mạng Mỹ . Bicentennial đã lên đến đỉnh điểm vào Chủ nhật, ngày 4 tháng 7 năm 1976, với kỷ niệm 200 năm ngày thông qua Tuyên bố Độc lập .

ZIPPO XƯA 1975 – 1776 BICENTENNIAL 7 ZIPPO XƯA 1975 – 1776 BICENTENNIAL 6 ZIPPO XƯA 1975 – 1776 BICENTENNIAL 5 ZIPPO XƯA 1975 – 1776 BICENTENNIAL 4 ZIPPO XƯA 1975 – 1776 BICENTENNIAL 3 ZIPPO XƯA 1975 – 1776 BICENTENNIAL 2 ZIPPO XƯA 1975 – 1776 BICENTENNIAL 1

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP