ZIPPO XƯA 1975 – B1 TEST TEAM

ZIPPO XƯA 1975 – B1 TEST TEAM

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1975
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI

 

ZIPPO XƯA 1975 – B1 TEST TEAM

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1975
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI

ZIPPO XƯA 1975 - B1 TEST TEAM 9

ZIPPO XƯA 1975 - B1 TEST TEAM 8

ZIPPO XƯA 1975 - B1 TEST TEAM 7

ZIPPO XƯA 1975 - B1 TEST TEAM 6

ZIPPO XƯA 1975 - B1 TEST TEAM 5

ZIPPO XƯA 1975 - B1 TEST TEAM 4

ZIPPO XƯA 1975 - B1 TEST TEAM 3

ZIPPO XƯA 1975 - B1 TEST TEAM 2

ZIPPO XƯA 1975 - B1 TEST TEAM 1

ZIPPO XƯA 1975 - B1 TEST TEAM

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP