ZIPPO XƯA 1975 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME

ZIPPO XƯA 1975 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME

2.500.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1975
  • RUỘT TRÙNG – TIM BỘT
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1975 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1975
  • RUỘT TRÙNG – TIM BỘT
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

ZIPPO XƯA 1975 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME

ZIPPO XƯA 1975 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME

ZIPPO XƯA 1975 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME

ZIPPO XƯA 1975 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME

ZIPPO XƯA 1975 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME

ZIPPO XƯA 1975 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME

ZIPPO XƯA 1975 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME

ZIPPO XƯA 1975 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME

ZIPPO XƯA 1975 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT – BRUSHED CHROME

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP