phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO XƯA 1980 – USS ANTRIM FFG 20

2.100.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1980
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN 2 MẶT
  • CHỦ ĐỀ TÀU KHU TRỤC TÊN LỬA DẪN ĐƯỜNG

USS Antrim (FFG-20) là tàu thứ mười hai của tàu khu trục tên lửa dẫn đường Oliver Hazard Perry . Bà được đặt tên cho Chuẩn đô đốc Richard Nott Antrim (1907 trận1969). Được đặt hàng từ Todd Pacific, Seattle, Washington vào ngày 28 tháng 2 năm 1977 như một phần của chương trình FY77, Antrim đã được đặt vào ngày 21 tháng 6 năm 1978, ra mắt vào ngày 27 tháng 3 năm 1979 và được đưa vào hoạt động vào ngày 26 tháng 9 năm 1981.

 

Hết hàng