ZIPPO XƯA 1980 – USS MONTICELLO LSD 35

ZIPPO XƯA 1980 – USS MONTICELLO LSD 35

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1980
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ TÀU ĐỔ BỘ LỚP THOMASTON

USS Monticello (LSD-35) là tàu đổ bộ lớp Thomaston , tàu thứ ba của Hải quân Hoa Kỳ được đặt tên cho Monticello , nhà của Thomas Jefferson ở Virginia .

Monticello đã được đặt xuống vào ngày 6 tháng 6 năm 1955 bởi Ingalls Ship đóng Corp, Pascagoula, Mississippi ; ra mắt vào ngày 10 tháng 8 năm 1956; được tài trợ bởi bà Harry R. Sheppard , vợ của Nghị sĩ Harry R. Sheppard ở California; và được ủy nhiệm vào ngày 29 tháng 3 năm 1957, Đại úy James T. Hodgson, Jr., chỉ huy.

 

ZIPPO XƯA 1980 – USS MONTICELLO LSD 35

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1980
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ TÀU ĐỔ BỘ LỚP THOMASTON

ZIPPO XƯA 1980 - USS MONTICELLO LSD 35

ZIPPO XƯA 1980 - USS MONTICELLO LSD 35

ZIPPO XƯA 1980 - USS MONTICELLO LSD 35

ZIPPO XƯA 1980 - USS MONTICELLO LSD 35

ZIPPO XƯA 1980 - USS MONTICELLO LSD 35

ZIPPO XƯA 1980 - USS MONTICELLO LSD 35

ZIPPO XƯA 1980 - USS MONTICELLO LSD 35

ZIPPO XƯA 1980 - USS MONTICELLO LSD 35

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP