ZIPPO XƯA 1981 – MANITOWOC

ZIPPO XƯA 1981 – MANITOWOC

ZIPPO XƯA 1981 – MANITOWOC

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1981
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO CÔNG TY

ZIPPO XƯA 1981 – MANITOWOC

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1981
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO CÔNG TY

ZIPPO XƯA 1981 – MANITOWOC 1

ZIPPO XƯA 1981 – MANITOWOC 2

ZIPPO XƯA 1981 – MANITOWOC 3

ZIPPO XƯA 1981 – MANITOWOC 4

ZIPPO XƯA 1981 – MANITOWOC 5

ZIPPO XƯA 1981 – MANITOWOC 6

ZIPPO XƯA 1981 – MANITOWOC

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP