ZIPPO XƯA 1983 – AWTI – AIR WEAPONS TRAINING INSTALLATION

ZIPPO XƯA 1983 – AWTI – AIR WEAPONS TRAINING INSTALLATION

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1983
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ QUÂN SỰ

 

ZIPPO XƯA 1983 – AWTI – AIR WEAPONS TRAINING INSTALLATION

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1983
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ QUÂN SỰ

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP