Bạc Khối Italy – Mặt Men – Bạc 800

Bạc Khối Italy – Mặt Men – Bạc 800

12.500.000

  • Máy trong tình trạng đã qua sử dụng – Còn đẹp
  • Các cạnh liền lạc
  • Mặt men còn nguyên vẹn
  • Chất lệu bạc 800
  • Sử dụng ruột Zippo Nikel
  • Giá trị sưu tầm và sử dụng cao

 

Hết hàng

Bạc Khối Italy – Mặt Men – Bạc 800

Bạc Khối Italy - Mặt Men - Bạc 800 1 Bạc Khối Italy - Mặt Men - Bạc 800 2 Bạc Khối Italy - Mặt Men - Bạc 800 3 Bạc Khối Italy - Mặt Men - Bạc 800 4 Bạc Khối Italy - Mặt Men - Bạc 800 5 Bạc Khối Italy - Mặt Men - Bạc 800 6 Bạc Khối Italy - Mặt Men - Bạc 800 7 Bạc Khối Italy - Mặt Men - Bạc 800 8 Bạc Khối Italy - Mặt Men - Bạc 800 9 Bạc Khối Italy - Mặt Men - Bạc 800 10 Bạc Khối Italy - Mặt Men - Bạc 800

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP