Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối – Trơn 2 Mặt – Không Ruột

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối – Trơn 2 Mặt – Không Ruột

3.500.000

– Vỏ Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Lên ten ố theo thời gian
– Không hộp
– Sản xuất năm 1970
– Không có ruột đi kèm . Có thể mua kèm ruột gas , điện để thay đổi
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Trơn 2 mặt thích hợp cho người thích đơn giản hoặc khắc , design làm kỉ niệm

MUA NHANH

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối – Trơn 2 Mặt – Không Ruột
Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 1

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 2

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 3

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 4

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 5

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 6

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 7

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 8

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 9

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 10

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 11

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 12

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 13

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 14

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 15

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 16

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Trơn 2 Mặt - Không Ruột 17

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP