Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA – Limited 582/10188 A

Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA – Limited 582/10188 A

19.500.000

  • Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Thiếu hộp xốp và hộp nhựa ngoài cùng
  • Sản xuất năm 2002
  • Ruột 2000 . Hầu hết toàn bộ bản Z-Series đều sử dụng ruột 2000
  • Mộc đáy đặc biệt
  • Chất liệu đồng đỏ nguyên khối
  • Giới hạn 10188 bản trên toàn thế giới
  • Dành cho thị trường USA
  • Giá trị sưu tầm cao
MUA NHANH

Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA – Limited 582/10188 A

Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 1 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 2 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 3 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 4 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 5 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 6 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 7 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 8 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 9 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 10 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 11 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 12 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 13 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 14 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 15 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 16 Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 582/10188 A 17

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP