Zippo 2006 – Desert Afternoon Emblem – High Polish Chrome

Zippo 2006 – Desert Afternoon Emblem – High Polish Chrome

1.450.000

– Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
– Sản xuất năm 2006
– Ruột trùng
– Chất liệu đồng mạ chrome

MUA NHANH

Zippo 2006 – Desert Afternoon Emblem – High Polish Chrome
Zippo 2006 – Desert Afternoon Emblem – High Polish Chrome

Zippo 2006 – Desert Afternoon Emblem – High Polish Chrome 1

Zippo 2006 – Desert Afternoon Emblem – High Polish Chrome 2

Zippo 2006 – Desert Afternoon Emblem – High Polish Chrome 9

Zippo 2006 – Desert Afternoon Emblem – High Polish Chrome 8

Zippo 2006 – Desert Afternoon Emblem – High Polish Chrome 7

Zippo 2006 – Desert Afternoon Emblem – High Polish Chrome 6

Zippo 2006 – Desert Afternoon Emblem – High Polish Chrome 5

Zippo 2006 – Desert Afternoon Emblem – High Polish Chrome 4

Zippo 2006 – Desert Afternoon Emblem – High Polish Chrome 3

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP