Zippo 600 Millionth Collectible – Zippo 49272
Giảm giá!

Zippo 600 Millionth Collectible – Zippo 49272

1.850.000 1.600.000

Zippo Celebrates 600 Million Lighters – Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử – Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu
– Ngày 3 tháng 6 năm 2020 – Zippo, thương hiệu nổi tiếng của Mỹ và là người tạo ra chiếc bật lửa, đã đạt được một mốc quan trọng với việc sản xuất chiếc bật lửa chống gió thứ 600 triệu. Và mẫu Zippo 600 triệu này chính là bản bặc biệt phát hành kỷ niệm con số 600 triệu chiếc Zippo ra đời để gửi đến tất cả các khách hàng yêu thích, đam mê sưu tầm Zippo.

– Zippo 600 Million được sản xuất với số lượng giới hạn 20.000 chiếc trên toàn thế giới và được phân bổ toàn cầu.

– Thực hiện trên nền bật lửa High Polish Chrome – Đánh số liên tiếp ở mặt sau Zippo xxxxx/20000

– 360° Laser Engraving – Công nghệ khắc Laser 360 ° và hình ảnh in màu logo 600 triệu.

– Mộc đáy đặc biệt – dòng chữ 600 triệu và ngày 3 tháng 6 năm 2020 sẽ xuất hiện trên tất cả các mộc đáy bật lửa của Bộ Sưu tập 600 triệu.

– Hộp đựng đi kèm được thiết kế riêng đặc biệt – Hộp cao cấp với vỏ hộp được phối màu rực rỡ kèm logo 600 triệu.

MUA NHANH
VIDEO CHI TIẾT SẢN THẨM Zippo 600 Millionth Collectible – Zippo 49272 QUAY TẠI BẬT LỬA RIO

VIDEO ĐẬP HỘP 2 BẢN ZIPPO THÉP VÀ ZIPPO 600 TRIỆU QUAY TẠI BẬT LỬA RIO

Zippo 600 Millionth Collectible – Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters – Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử – Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu

600 Million Zippo LightersNhững chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử Zippo

On June 3rd, 2020 Zippo made history with its 600 millionth lighter.

Zippo xác lập một cột mốc lịch sử đáng nhớ với chiếc bật lửa thứ 600 triệu vào ngày 03 tháng 06 năm 2020. Chiếc bật lửa thứ 600 triệu lịch sử sẽ được bảo quản và trưng bày trong bảo tàng riêng của Zippo, ở Bradford, PA cho tất cả du khách thưởng thức.

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters - Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử - Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu
Zippo 600 Millionth Collectible – Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters – Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử – Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu

LIMITED EDITION COMMEMORATIVE

Phiên bản kỷ niệm giới hạn

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters - Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử - Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu
Zippo 600 Millionth Collectible – Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters – Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử – Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu

600 Millionth Zippo Lighter Collectible

Bộ sưu tập bật lửa Zippo thứ 600 triệu.

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters - Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử - Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu
Zippo 600 Millionth Collectible – Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters – Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử – Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu

360° Laser Engraving 

Công nghệ khắc laser 360°

High Polish Chrome lighter features 360° laser engraving and a color image 600 million logo.

Mẫu thiết kế High Polish Chrome trắng bóng được hoàn thiện bằng công nghệ khắc laser 360° 4 mặt chiếc Zippo và quy trình in màu logo 600 million tại mặt trước chiếc bật lửa.

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters - Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử - Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu
Zippo 600 Millionth Collectible – Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters – Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử – Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu

Special Bottom Stamp

Mộc đáy đặc biệt

A commemorative bottom stamp that will only be featured on lighters produced on June 3rd and including all of the 600 Millionth Collectible lighters.

Mộc đáy kỷ niệm đóng dấu cột mốc chiếc bật lửa 600 triệu, sản xuất vào ngày 3 tháng 6 và sẽ được xuất hiện trên tất cả những chiếc bật lửa trong Bộ Sưu tập những bật lửa thứ 600 triệu.

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters - Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử - Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu
Zippo 600 Millionth Collectible – Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters – Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử – Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu

– Custom Packaging –

Hộp giấy đi kèm được thiết kế riêng biệt

Premium packaging with a mirrored foam insert and a vibrant coordinated box and sleeve for a truly one of a kind memento.

Hộp giấy cao cấp được phối màu rực rỡ với logo 600 million như một món quà kỷ niệm thật sự gửi tới tất cả các khách hàng đã luôn yêu mến, tin tưởng và đồng hành cùng Zippo trong suốt những chặng đường qua.

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters - Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử - Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu
Zippo 600 Millionth Collectible – Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters – Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử – Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu

Fanning An Eternal Flame 

Bùng lên ngọn lửa vĩnh cửu

“This is an incredible milestone for any company. For all the steps that go into making a single Zippo lighter, to make 600M of them in 88 years is an amazing feat.

Ông George Duke, chủ sở hữu và đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị Zippo chia sẻ Đây là một cột mốc lịch sử đáng nhớ cho bất kỳ một công ty nào. Tất cả các bước để tạo ra một chiếc bật lửa Zippo, và hơn hết là tạo ra 600 triệu mẫu bật lửa trong 88 năm quả là một kỳ tích tuyệt vời.

My grandfather, George G. Blaisdell, started Zippo as tiny company in 1932. It was the middle of the Great Depression and everybody said to him, ‘George, this is not going to work.’

George G. Blaisdell, ông nội của tôi, ban đầu thành lập công ty Zippo với quy mô nhỏ vào năm 1932. Đây là thời điểm giữa cuộc đại suy thoái và mọi người xung quanh đã nói với ông rằng ‘George, điều này là không thể’.

He had a difficult time, of course, but with the devotion of his small group of employees, they made it through. And thanks to the continued devotion of our exceptional employees today – several of whom are grandchildren or great-grandchildren of the original employees – we continue that legacy, making something we can all be proud of.

Tất nhiên là ông ấy đã trải qua một khoảng thời gian thật sự khó khăn nhưng với sự tận tâm của đội ngũ nhân viên nhỏ của ông, họ đã cùng nhau vượt qua. Và nhờ vào sự cống hiến liên tục của các nhân viên đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay – một vài người trong số họ là cháu hoặc chắt của các nhân viên ban đầu – chúng tôi tiếp tục kế thừa và làm tất cả những gì chúng ta có thể tự hào.

It is an honor to place Zippo’s 600 Millionth Lighter on display in the Zippo/Case Museum as a tribute to this company – its remarkable past and promising future, the thousands of people who have worked at Zippo over the last eight decades, and the city of Bradford, Pennsylvania, Zippo’s home and the words stamped on every single lighter we’ve made, all 600 million of them.”

Thật vinh dự khi đặt chiếc bật lửa thứ 600 triệu của Zippo trong Bảo tàng Zippo như một sự tôn vinh cho công ty – một quá khứ đáng nhớ và một tương lai đầy hứa hẹn, hàng ngàn người đã làm việc tại Zippo trong 8 thập kỷ qua và tại “ngôi nhà” của Zippo ở thành phố Bradford, Pennsylvania và những dòng chữ được đóng dấu trên mộc đáy mỗi chiếc bật lửa Zippo mà chúng tôi đã tạo ra, tất cả đã đạt 600 triệu chiếc.

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters - Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử - Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu
Zippo 600 Millionth Collectible – Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters – Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử – Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu

Fun Facts

Những sự thật thú vị về Zippo

Zippo has produced 100 million lighters in the last eight years.

Zippo đã sản xuất 100 triệu bật lửa trong 8 năm qua.

Zippo can make up to 72,000 lighters every single day in Bradford, Pennsylvania.

Zippo có thể tạo ra tới 72.000 chiếc bật lửa mỗi ngày ở Bradford, Pennsylvania.

Each lighter passes between an average of 10-15 sets of hands, depending on how many decorating processes are used on the particular lighter. Something special, such as a solid 18k gold lighter might only have 1-2 skilled engineers handling its creation.

Mỗi chiếc bật lửa hoàn chỉnh phải trải qua trung bình khoảng 10-15 bàn tay, tùy thuộc vào số lượng quy trình trang trí được sử dụng trên mỗi chiếc bật lửa cụ thể. Một số chi tiết đặc biệt, chẳng hạn như một chiếc bật lửa vàng nguyên khối 18K chỉ có thể cần 1-2 kỹ sư lành nghề hoàn thiện việc tạo ra nó.

Since 1932 Zippo has launched more than 300,000 different designs.

Zippo đã cho ra mắt hơn 300.000 thiết kế khác nhau kể từ năm 1932.

There is a Zippo museum in Bradford, Pennsylvania, and another in Jeju City South
Korea; both exhibit artwork inspired by Zippo as well as local limited-edition lighters.

Zippo có một bảo tàng ở Bradford, Pennsylvania, và một bảo tàng khác ở phía nam thành phố Jeju, Hàn Quốc; cả hai bảo tàng này triển lãm các tác phẩm nghệ thuật được lấy cảm hứng từ Zippo cũng như các phiên bản bật lửa giới hạn đặc biệt riêng của mỗi quốc gia.

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters - Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử - Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu
Zippo 600 Millionth Collectible – Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters – Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử – Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu

 

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters - Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử - Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu
Zippo 600 Millionth Collectible – Zippo 49272- Zippo Celebrates 600 Million Lighters – Chiếc bật lửa Zippo thứ 600 triệu trong lịch sử – Bộ Sưu Tập Zippo 600 triệu

HÌNH ẢNH CHI TIẾT SẢN PHẨM

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 43

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 42

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 41

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 40

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 39

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 38

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 37

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 36

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 35

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 34

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 33

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 32

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 31

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 30

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 29

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 28

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 27

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 24

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 25

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 26

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 22

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 23

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 3

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 3

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 4

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 5

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 6

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 7

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 8

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 9

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 10

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 11

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 12

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 13

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 14

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 15

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 16

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 17

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 18

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 19

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 20

Zippo 600 Millionth Collectible - Zippo 49272 21

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP