Zippo 169 Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt – Zippo 169.LUXURY4M

Zippo 169 Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt – Zippo 169.LUXURY4M

1.240.000

– Khắc Laser sâu họa tiết 4 mặt

– Có thể khắc trên các nền Zippo khác nhau

– Năm sản xuất có thể thay đổi tùy thời điểm đặt hàng

MUA NHANH

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt – Zippo 169.LUXURY4M

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 1

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 2

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 3

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 4

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 5

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 6

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 7

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 8

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 9

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 10

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 11

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 12

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 13

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 14

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 15

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 16

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 17

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 18

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 19

Zippo Armor Vỏ Dày Đồng Vàng Bóng Khắc Hoa Văn Luxury 4 Mặt - Zippo 169.LUXURY4M 20

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP