Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33

20.000.000

– Zippo trong tình mới chưa sử dụng
– Có trầy xước nhẹ và ố màu do bảo quản
– Nguyên hộp
– Sản xuất năm 1982
– Mộc đáy 1932-1982
– Ruột vàng mỡ gà 2 mặt chữ trùng giai đoạn
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Chủ đề Tàu khu trục tên lửa dẫn đường
– Giá trị sưu tầm cao
USS Jarrett (FFG-33) , là tàu thứ 25 của tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Oliver Hazard Perry , được đặt tên theo Phó Đô đốc Harry B. Jarrett (1898–1974).
Được đặt hàng từ Nhà máy đóng tàu Todd Pacific, Phân khu Los Angeles , San Pedro , California vào ngày 23 tháng 1 năm 1978 như một phần của chương trình FY78, Jarrett được đặt lườn vào ngày 11 tháng 2 năm 1981, hạ thủy vào ngày 17 tháng 10 năm 1981, được đưa vào hoạt động vào ngày 2 tháng 7 năm 1983 và ngừng hoạt động vào ngày 21 tháng 10 năm 1981. Tháng 4 năm 2011.

Jarrett là tàu chiến đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ được chỉ huy bởi một phụ nữ, Tư lệnh Kathleen A. McGrath , từ ngày 18 tháng 12 năm 1998 đến ngày 4 tháng 9 năm 2000.

MUA NHANH

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33
Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 4

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 3

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 2

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 1

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 5

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 6

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 8

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 7

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 9

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 10

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 11

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 12

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 13

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 14

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 15

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 16

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 17

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 18

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 19

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 20

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 21

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 22

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 23

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – USS Jarrett FFG-33 24

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP