ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR

6.000.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1983
 • SỬ DỤNG RUỘT 1987
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG 22K
 • THUỘC 1 TRONG NHỮNG ZIPPO CỦA BỘ ZIPPO ĐỂ BÀN HANDILITE
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

Mua nhanh

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1983
 • SỬ DỤNG RUỘT 1987
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG 22K
 • THUỘC 1 TRONG NHỮNG ZIPPO CỦA BỘ ZIPPO ĐỂ BÀN HANDILITE
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR 13

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR 12

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR 11

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR 10

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR 9

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR 8

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR 7

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR 6

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR 5

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR 4

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR 3

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR 2

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR 1

ZIPPO HANDILITE 1983 – TABLE TOP WITH RACE CAR

TOP

Chat Zalo
Chat Facebook
0983.247.815