Zippo Handilite 1983 – Table Top With Race Car

Zippo Handilite 1983 – Table Top With Race Car

8.800.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1983
  • SỬ DỤNG RUỘT 1987
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG 22K
  • THUỘC 1 TRONG NHỮNG ZIPPO CỦA BỘ ZIPPO ĐỂ BÀN HANDILITE
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

MUA NHANH

Zippo Handilite 1983 – Table Top With Race Car

Zippo Handilite 1983 - Table Top With Race Car 13
Zippo Handilite 1983 – Table Top With Race Car 13
Zippo Handilite 1983 - Table Top With Race Car 12
Zippo Handilite 1983 – Table Top With Race Car 12
Zippo Handilite 1983 - Table Top With Race Car 11
Zippo Handilite 1983 – Table Top With Race Car 11
Zippo Handilite 1983 - Table Top With Race Car 10
Zippo Handilite 1983 – Table Top With Race Car 10
Zippo Handilite 1983 - Table Top With Race Car 9
Zippo Handilite 1983 – Table Top With Race Car 9
Zippo Handilite 1983 - Table Top With Race Car 8
Zippo Handilite 1983 – Table Top With Race Car 8
Zippo Handilite 1983 - Table Top With Race Car 7
Zippo Handilite 1983 – Table Top With Race Car 7
Zippo Handilite 1983 - Table Top With Race Car 6
Zippo Handilite 1983 – Table Top With Race Car 6
Zippo Handilite 1983 - Table Top With Race Car 5
Zippo Handilite 1983 – Table Top With Race Car 5

Zippo Handilite 1983 - Table Top With Race Car 4

Zippo Handilite 1983 - Table Top With Race Car 3

Zippo Handilite 1983 - Table Top With Race Car 2

Zippo Handilite 1983 - Table Top With Race Car 1

Zippo Handilite 1983 - Table Top With Race Car

 

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP